FINANSOWANIE PRACOWNI PRZYRODNICZYCH program rządowy

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 993

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW! Samorządy mogą je składać do 29 maja 2020r. Samorządy mogą wnioskować o środki na zakupienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. W 2018 i 2019 wykorzystano ok. 140 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. Do wykorzystania pozostało 180 mln zł!
Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. W latach 2018 i 2019 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

 

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 1. publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 2. które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 3. które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 4. które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
 5. które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/2 szkół, które spełniają kryteria powyżej. Limit ten nie obowiązuje w sytuacji, w której JST jest organem prowadzącym/dotującym dla jednej uprawnionej szkoły – może ubiegać się o dofinansowanie na tę szkołę w 2020.

MEN wymaga umieszczenia w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu. Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls).

Jak złożyć wniosek?

Zeskanowane, podpisane i opieczętowane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej wyłącznie przez platformę ePUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka.

W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.


Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r.

 

PONIŻEJ STRONY Z AKTYWNYMI WNIOSKAMI DOTYCZĄCYMI LABORATORIÓW PRZYRODNICZYCH 

laboratoria EINSTEIN 

laboratoria LABDISC lub bezpośrednio do KALKULATORA  

Samorządy mogą wnioskować o środki na zakupienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia